DACHI WAZA
Postoje
ZUKI WAZA
údery paží
UCHI WAZA
techniky seků
KERI WAZA
techniky úderů
nohou / kopy
UKE WAZA
techniky krytů a bloků

      Lze říci, že technická orientace školy Kyudokan je založena přímo na boji a proto tento systém postrádá jakékoli nadbytečné pohyby. Obsahuje jak vysoké, tak i nízké postoje pro rychlé přemísťování, spolu s využitím úhybů těla (Tai-Sabaki). Blokování se používá pro odražení, nebo odvrácení útoků, bez úmyslu v jakémkoli momentu překročit hranici použité síly. K tomuto se používá speciálního dokročení v rychlosti. S výjimkou obrany pásma Jodan jsou obrany uzavřené - to znamená, že lokty jsou prakticky drženy u těla, aby bylo možné rychle provést kryty Soto-uke, Uchi-uke, Gedan-barai, Shuto-uke apod. Tímto způsobem se dosahuje vyšší rychlosti v akci a tělo je tak více kryté.

      Ve srovnání s technikami nohou převažují ve škole Kyudokan z 80% techniky rukou, kterou každý žák trénuje s ohledem na vlastní kondici, avšak s výjimkou Mae-geri, Nami-ashi a Mikazuki-geri. Kruhová (otáčivá) tendence většiny technik je založena na pohyblivé rotaci kyčlí, a tomuto stylu tak dává formu zápasu, který je velmi přímý a krátký a vyskytují se v něm různé obchvaty a seky.

      Hlavním rozlišujícím prvkem, vzhledem na zbývající prvky systémů Shorin, je rotace boků, kterou podrobně prostudoval mistr Yuchoku Higa, zakladatel školy Kyudokan. Prostřednictvím tohoto specifického prvku se vytváří síla a tak se na maximum umocňuje technický výkon s minimální fyzickou námahou, hledajíc na druhé straně efekt zeslabení, který vychází z oblasti Hara (Tanden).

      V tréninku má hlavní přednost Makiwara, jako hluboce tradiční tréninkový prvek v systému Kyudokan. Dále je to prvek Kote-Kitai (tj. tvrdnutí paží a nohou), nebo absorpce úderů při cvičení Kata (především Naihanchin Shodan). Rovněž práce s přetížením těla je velice důležitá a proto před a po každé tréninkové jednotce jsou společná cvičení s Tettsu-geta a Chishi. Úchopy a sevření (Kakete) se trénuje pomocí Taketaba.

      Cvičení Kata ve škole Kyudokan všeobecně klade důraz na to, aby žák měl 1 - 2 vlastní Tokui-Kata a to podle svého výběru, i když škola Kyudokan obsahuje celkem 22 Kata. Myšlenkou zakladatele školy Kyudokan mistra Yuchoku Higy bylo stát se expertem jedině v jedné, maximálně ve dvou Kata, i když se samozřejmě znají i ostatní Kata. Takto se Tokui-Kata stane později pro žáka konzultačním prvkem taktiky a strategie jeho způsobu boje.

      Koncepce Kumite ve stylu Kyudokan je přesným překladem slova "výměna", nebo také "setkání rukou". Sevření nebo uchopení v postavení tváří v tvář má mimořádnou důležitost. Rčení jednoho učitele z centrálního dojo na Okinawě zní "levá ruka uchopí a sevře, zatímco pravá ruka udeří".