Škola karate-do Shorin-ryu Kyudokan je na Okinawě známá také jako karate-do rodiny Higa. Tato škola je známá po celém světě svou historií, dobou své existence a především tradicí, předávanou z pokolení na pokolení.

      Školu Kyudokan založil mistr Yuchoku Higa, jeden z nejslavnějších držitelů 10. Dan na světě. Tato škola má své základy ve staré škole Shuri-te (technika Shuri). Jedná se o tradiční školu, ale přitom vývojovou ve smyslu přenosu z generace na generaci a neustálým obohacováním jejího technického obsahu, především s ohledem na pohyb, a to bez ztráty jeho původní podstaty. Základní principy školy Kyudokan jsou následující:

Karada-mamoru princip obrany, ochrany a krytí těla
Ki rozvoj vnitřní energie prostřednictvím systematické práce s Hara (Tanden)
Yin-Yang tvrdost-měkkost, napětí-uvolnění, rychlost-pomalost
Kokyu ovládání správného dýchání
Marumi-Muchimi princip pohybu a soudržnosti

      Škola Kyudokan trvale hlásá empirismus, tj. neustálé cvičení jako jediného prostředku, jak projít cestu DO, protože podle filosofie této školy neexistuje jenom teoretické karate. Při neustálém hledání zdokonalování se prostřednictvím cvičení se jako důsledek, ne jako cíl, dosáhne harmonické rovnováhy těla, mysli a ducha a tím se dospěje k lepšímu sebeovládání a dosažení vnitřního klidu.
Toho lze dosáhnout s pomocí učitele, který bude příkladem a modelem, a také prostřednictvím cvičení, které žákovi poskytuje celkovou harmonii. Z výše uvedeného vyplývá, že v tradičním karate není možné být samoukem. Skutečně nelze být učitelem, není-li učitel a proto aby se někdo mohl stát učitelem, musí být nejdříve sám žákem. Jedná se o žákovský řetězec, který přechází z generace na generaci a neustále pokračuje, zatímco existuje tradiční karate.

      V rámci školy Kyudokan existuje rovněž jako doplněk, ne jako cíl i sportovní sektor. Kdokoli se proto může zúčastnit soutěží, aby obohatil vlastní zkušenost, ale vždy jenom dobrovolně a ne z donucení. Mistr Jintatsu Higa opakovaně říkal, že "soutěžení je zkušenost jedné etapy, ale skutečné karate je na celý život", čímž zdůraznil důležitost cvičení jako prostředek nezbytného dosažení úspěchu. Motto školy Kyudokan proto zní: Kyudo- Mugen (cesta učení je nekonečná) symbolizuje ducha školy, tj. vytrvalost v cvičení a nekonečné hledání dokonalosti jako prostředku růstu ve srovnání s ohraničeným způsobem myšlení.

"Kuydo Mugen"

"Cesta učení je nekonečná. Cesta karate je nesmírně široká, hluboká a vysoká jako nebe bez hranic."