Kata jsou historií jednoho stylu a jejich prostřednictvím můžeme vidět působení učitele a zakladatele školy. Každé kata je otevřená kniha, která beze slov poukazuje na podstatu stylu.
Shorin Ryu Kyudokan má 22 kata a vyučují se v následujícím pořadí.

             Kata
 1. Fukyu Gata Ichi
 2. Fukyu Gata Ni
 3. Pinnan Shodan
 4. Pinnan Nidan
 5. Pinnan Sandan
 6. Pinnan Yondan
 7. Pinnan Godan
 8. Nai Han Chi Shodan
 9. Nai Han Chi Nidan
 10. Nai Han Chi Sandan
 11. Jion
 12. Jitte
 13. Unsu
 14. Kushanku Sho
 15. Kushanku Dai
 16. Passai Sho
 17. Passai Dai
 18. Chinti
 19. Chinto
 20. Seisan
 21. Sochin
 22. Gojushiho