Uchinanchi festival: zleva Miyahara Katsuya, Nakazato Shugoro,
Nagamine Shoshin, Yuchoku Higa, Uehara Seikichi

     Existuje mnoho stylů karate. Styl Shorin-ryu je umění sebeobrany, ale také to může být i sport. Je to tradiční styl karate, zdůrazňující životní filosofii. Prostřednictvím cvičení tradiční formy Shorin-ryu karate se může rozvíjet osobnost každého člověka a to bez ohledu na jeho věk. O vývoji karate je těžké nalézt skutečnou pravdu o jeho historii. Přesto však existuje několik možností, kterým lze uvěřit a jiné, které budou jen pouhé legendy.

     SHORIN-RYU.
     Samotné slovo Shorin-ryu je možné volně přeložit jako "lesní piniová škola". Při rozdělení slova dostaneme tyto významy: SHORIN = okinawském dialektu Uchinango výraz pro klášter Shaolin; RYU = učební metoda.

     HISTORIE SHORIN-RYU
     V kláštěře Shaolin, ležícím v Číně v provincii Henan, rozvíjeli po staletí mniši, jako první, shaolinskou formu boje, zvanou Kenpo, nebo-li Chuan-fa (Chuan=metoda; Fa=pěst). Tento klášter dal postavit v roce 477 našeho letopočtu čínský císař Siao-wen jako poctu buddhistickému učiteli Bhadrovi. Prostřednictvím tohoto umění boje se mniši učili cvičením kontrolovat své tělo, ducha a svou mysl.

     V 8.století začali první Číňané postupně obydlovat Okinawu a tak začali domorodé obyvatelstvo zasvěcovat do tajů technik Chuan-fa, jak se tyto vyučovaly v klášteře Shaolin. Okinawci spojili jejich systém s již existujícími prvky jimi vytvořeného systému boje beze zbraně a dál tento systém pod názvem TE (technika), nebo TODE (čínská technika) začali dále rozvíjet. S postupem času z něj vytvořili doslova "smrtící" systém, založený výlučně na sebeobranným pojetí. V roce 1479 došlo, po déle trvajících mocenských nepokojích, ke svržení dynastie Sho. Nový okinawský král Sho-shin vydal královský výnos Haitorei, kterým zakazoval pod trestem smrti každému, bez výjimky, nosit zbraň. Aby se obyvatelé Okinawy mohli bránit proti ozbrojeným královským přisluhovačům, museli se začít učit umění Tode. Během 17.století Japonci svou okupací Okinawy a následnou krutostí vůči domorodému obyvatelstvu tyto donutili k ještě intenzivnějšímu rozvoji Tode. Obyvatelé, převážně z řad místní šlechty, byli nuceni rozvíjet tento bojový systém tak, aby jejich techniky byly stejně účinné, jako smrtící zbraně okupantů. Z tohoto systému boje bez použití zbraně vznikl souběžně i systém boje s použitím zbraní, který praktikovalo obyvatelstvo tvořené z řad rolníků, zemědělců, rybářů a jiných profesí. Tento systém dostal název Kobudo. Zbraně Kobudo byly tvořeny převážně z předmětů denní potřeby a z pracovních nástrojů. Později bylo Tode přejmenováno na Okinawa-te (okinawská technika) a až mnohem později byl okinawskými mistry pojmenován na Karate (prázdná ruka).

     Kolem roku 1880 začal na Okinawě učit Choshin Chibana , okinawský rodák, bojový styl, který později dostal název Shorin-ryu karate. Existují dva hlavní styly Shorin-ryu a to Kobayashi Shorin-ryu (zakladatel Choshin Chibana) a Matsubayashi Shorin-ryu (zakladatel Shoshin Nagamine). Po smrti velkého mistra Choshin Chibany převzal výuku v Matsubayashi-ryu mistr Nakazato Shugoro, který byl rovněž samotným žákem mistra Chibany. Mezi další významné osobnosti, kteří byli přímými žáky mistra Chibany, patří bezesporu mistr rodu Higa - Yuchoku Higa (Hanshi 10.Dan), zakladatel stylu Shorin-ryu Kyudokan. Z linie tohoto rodu pocházejí další významní mistři této školy jako Jintatsu Higa 8.Dan Kyoshi, Minoru Higa 9.Dan Hanshi a Oscar Higa 9.Dan Hanshi. Styl Shorin-ryu Kyudokan je rozšířen ve 20 zemích celého světa. Česká asociace Shorin-ryu karate obdržela jako jediná organizace v ČR od World Okinawan Shorin-ryu Kyudokan Karate-do Federation se sídlem ve městě Naha na Okinawě CERTIFIKÁT, potvrzující organizaci ČASK jako jediného zástupce W.O.S.K.K.F. stylu Shorin-ryu Kyudokan pro Českou republiku.