Myšlenka na vznik České Asociace Shorin-ryu Kyudokan se začala rodit ve chvíli, kdy pár "skalních cvičenců" z tradičního karate začalo hledat cestu, jak navázat na skutečně původní, tradiční karate a ne být jen členem organizací, které se sice za tradiční vydávají, ale přitom praktikují pouze soutěžní pojetí Shotokan. V té době se začali zúčastňovat seminářů pod vedením ing. Ladislava Klementise 7.Dan Goju-ryu.

      Konkrétní podobu začala tato myšlenka nabývat v roce 2001, kdy byl na doporučení ing. Klementise kontaktován panem Romanem Berným mistr Oscar Higa 8.Dan Kyoshi, technický ředitel stylu Shorin-ryu Kyudokan. Na základě jeho velice vstřícného postoje byl tento kontakt rozvíjen. V roce 2002 byla založena Česká Asociace Shorin-ryu Kyudokan (ČASK) a pan Oscar Higa přijal od přípravného výboru pozvání navštívit Českou republiku. V srpnu téhož roku pak byla na MV ČR zaregistrována Česká Asociace Shorin-ryu Kyudokan (ČASK) jako občanské sdružení a následně v září byla svolána ustavující Valná hromada za účasti zástupců všech oddílů, sdružených v ČASK, na které byli zvoleni představitelé této organizace.

      V listopadu 2002 pak mistr Oscar Higa zahájil prvním seminářem, který se konal v Jičíně za účasti téměř stovky cvičenců z celé ČR, svou činnost v ČASK jako její technický ředitel. V květnu následujícího roku se pak uskutečnil další seminář v Praze. Letos v říjnu se konal v pořadí již třetí seminář opět v Jičíně. Již nyní je zaznamenán velmi pozitivní ohlas na tyto semináře, na kterých mistr Higa vyučuje původní okinawský styl karate v té podobě, ve které jej poprvé představil mistr Gichin Funakoshi na půdě Japonska, a z kterého později jeho žáci vytvořili styl Shotokan. Jako důsledek těchto seminářů stoupá následně i zájem o tradiční okinawskou školu Karate-do Kyudokan, kterou ČASK v ČR prezentuje. Škola Shorin-ryu Kyudokan je tradiční školou ne svým názvem, ale především svou historií, která díky své generační linii přímo navazuje na učení mistra Yasutsune Itosu, velikého okinawského experta.

      ČASK je jedinou organizací v České republice, která vůbec poprvé získala v historii karate pro naši zemi CERTIFIKÁT od světové organizace World Okinawan Shorin Ryu Kyudokan Karate-do Federation (WOSKKF), potvrzující členství ČASK v této světové organizaci a zároveň i povolení k šíření učení okinawské školy karate Shorin-ryu Kyudokan v ČR.